• 09120347806
  • شنبه تا پنجشنبه : 8:00 صبح - 18:00 شب
 

صلیب کاشی T

صلیب کاشی T

صلیب کاشی تی

    Tاسپیسر کاشی

Tile Spacers

صلیب کاشی و آجر T  

در بسیاری از سبک های کاشیکاری ، بخصوص در حالاتی که کاشیها بصورت مستطیلی می باشند ، بند کاشی بصورت سه پر یا T    می باشد. این وضعیت بخصوص در آجرکاری بسیار محسوس است . امروزه آجرهای نما بصورت عمده در نماکاری استفاده می شود و بالطبع هم اندازه بودن بندها و چیدمان دقیق آجرها ، زیبایی کار را دو چندان خواهد نمود . اسپیسر سه پر یا اسپیسر آجری T  محصولی کارآمد و مقرون بصرفه برای تنظیم فاصله دقیق بندهای آجر ها و کاشیهایی است که محل تلاقی لبه های آنها، بصورت سه پر می باشد . این اسپیسر در عرض 10 میلیمتر طراحی و تولید می شود.

میزان استفاده

میزان مصرف اسپیسر سه پر برابر با بندهای موجود در کاشیکاری یاآجر کاری است.

 

بسته بندی 

Salib120


در ارتباط باشید