• 09120347806
  • شنبه تا پنجشنبه : 8:00 صبح - 18:00 شب
 

براکت گوشه

براکت کاشی

براکت کاشی

براکت کاشی

امروزه ابزارها و روش های نوینی برای نصب کاشی و سرامیک ابداع شده و مورد استفاده قرار می گیرد و تقریبا استفاده از روش های سنتی نصب کاشی و سرامیک رو به انقضاء می رود. یکی از این ابزارهای کارآمد برای نصب کاشی و سرامیک ، استفاده از تراز کننده یا همتراز می باشد که روز به روز در حال گسترش می باشد. در روش نصب کاشی و سرامیک به کمک تراز کننده کاشی ، عموما در دیوارها ، ستون ها و یا محل تلاقی کف و دیوارها و پله ها گوشه های داخلی یا بیرونی ایجاد می شود که در روشهای سنتی برای اتصال و تثبیت لبه کاشیها به یکدیگر معمولا از چسب 1 2 3 استفاده می شود . براکت کاشی و سرامیک قطعه جدید و کارآمد برای قراگیری در گوشه های داخلی و بیرونی در کاشیکاری می باشد و استفاده از براکت کنج کاشی بصورت توام با همتراز یا تراز کننده کاشی ، استفاده از چسب 1 2 3 را برای تثبیت کاشیها ملغی می کند .  براکت کاشی موجب زیباتر شدن کاشیکاری در گوشه های داخلی و بیرونی شده و زاویه 90 درجه دقیقی ایجاد می کند . از دیگر مزایای استفاده از براکت کاشی این است که در صورت نیاز به فارسی بر کردن کاشی و سرامیک هیچ گونه درزی دیده نخواهد شد. این محصول با نامهای گوناگونی مانند براکت کاشی ، براکت نبشی ، براکت کنج ، براکت سنگ ، براکت سرامیک و ... شناخته می شود .

نحوه استفاده:

پس از چسباندن کاشی ها در کنج های داخلی و بیرونی ، در حالتی که کلیپس همتراز پیچی یا همتراز تخت مابین کاشی ها قرار گرفته است ، براکت کاشی را قبل از جای گذاری گوه در محل درز بین دو کاشی قرار دهید ، بصورتی که کلیپس همتراز از شیار براکت کنج خارج شود، سپس با جای گذاری گوه و قفل کردن توسط آچار همتراز ، آن را تثبیت نمایید.

میزان استفاده :

میزان استفاده از براکت نصب کاشی با توجه به ابعاد کاشی ، تعداد گوشه ها و کنجهای داخلی و بیرونی ایجاد شده و تعداد بندهای کاشی بستگی دارد.

نکات :

  • برای گوشه های بیرون باید براکت کنج بصورت بیرونی قرار گیرد
  • برای گوشه های داخلی باید براکت بصورت بیرونی قرار گیرد
  • چنانچه ابعاد کاشی و سرامیک کوچکتر از 40 سانتیمتر می باشد می توان به ازای هر دو درز کاشی ها ، یک عدد براکت استفاده نمود.
  • براکت کنج کاشی فقط در صورت نصب کاشی و سرامیک به کمک همتراز پیچی یا همتراز تخت قابل استفاده می باشد و قابلیت جای دادن کلیپس هر دو مدل همتراز را درون شیار خود دارد.

بسته بندی

ردیف

شرح کالا

تعداد در بسته

1

براکت کنج کاشی

30 عدد