• 09120347806
  • شنبه تا پنجشنبه : 8:00 صبح - 18:00 شب
 

فیلم آموزشی کار با شابلون کنج یا کنج متر برای در آوردن فرمهای خاص و با فرم هندسی خاص

فیلم آموزشی کار با شابلون کنج یا کنج متر برای در آوردن فرمهای خاص و با فرم هندسی خاص